wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim

Organizatorzy.