„W celi ze św. Augustynem” czyli Wit Stwosz na Uniwersytecie Jagiellońskim