zbiór pamiątek po rodzinie Hochbergów z Książa, książąt na Pszczynie (von Pless) (sprzedane)

Kategoria:

Opis

Zbiór pamiątek rodzinnych po Aleksandrze grafie Hochbergu. Wśród tych osobistych przedmiotów znajdują się: Biblia Elektorska wydana w 1725 roku w Norymberdze, obraz olejny przedstawiający pałac w Pszczynie, akwarela ze sceną polowania w Indiach księcia Jana Henryka XV namalowana podczas tych egzotycznych łowów w 1896 roku, telegram z powinszowaniami dla księcia von Pelss z okazji zaręczyn jego syna Aleksandra z rumuńską księżniczką Ileaną w 1930 roku, nadany przez cesarza Wilhelma II, pięć grafik z widokami starego i nowego Książa, dwie mapy Śląska, fotografie rodzinne, para portretów wykonana tuszem, z profilami Aleksandra i jego partnera Maxa, oprawione w klasycystyczne ramki, korespondencja, srebrne etui na zapałki z rodowym herbem, pamiątkowa broszura z 1909 roku wydana na okoliczność czterechsetlecia Książa i herb Hochbergów w akwareli.