lektyka francuska, lata 1760-70.

Kategoria:

Opis

Lektyka rokokowa, Francja, lata 1760-70. Jeden z dwóch herbów rodowych rozmalowanych na jej plecach, należy do starej, szlacheckiej rodziny Besse De Bellefaye:
Poniżej znaków heraldycznych, scena wyłowienia Mojżesza z Nilu.