FLORENCKA LEKTYKA, XVIII wiek

Osiemnastowieczna, rokokowa lektyka florencka z bardzo efektowną dekoracją malarską. Stan zachowania-bardzo dobry.

Kategorie: ,