Antoni Kozakiewicz „Powrót przed burzą” (sprzedane)

Kategoria:

Opis

Olej na desce o wymiarach: 15,60 x 21,50 cm.

Antoni Kozakiewicz w latach 1857 – 1866 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza i Feliksa Szynalewskiego. Pierwszym zawodowym sukcesem artysty była współpraca w latach 1862 – 1864 z Izydorem Jabłońskim, Franciszkiem Streittem, Karolem Saganowskim, Aleksandrem Kotsisem, Stanisławem Bryniarskim i Macewiczem przy wykonaniu polichromii kościoła Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie. W roku 1868, dzięki poparciu Jana Matejki, wyjechał na zagraniczne stypendium. W latach 1868 – 1871 studiował na Akademii wiedeńskiej. Na wystawie akademickiej w 1870 roku otrzymał pierwszą nagrodę za obraz „Pro Deo et Patria albo nauki dziadunia”. W 1871 roku, jako stypendysta carski, wyjechał na dalsze studia do Monachium, gdzie przebywał do 1900 roku. W tym czasie był również członkiem Kunstvereinu. Za życia wystawiał dużo i często, głównie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Wystawy jego malarstwa odbywały się również w Wiedniu, Monachium, Paryżu, a nawet w Londynie. Podczas jednej z wystawa wiedeńskich, pracę Kozakiewicza zakupił do swoich zbiorów cesarz Franciszek Józef. Znaczną część dorobku artystycznego Kozakiewicza stanowi malarstwo rodzajowe o motywach folklorystycznych, pozostające pod dużym wpływem Ferdinanda Georga Waldmullera. Były to najczęściej osadzone w pejzażu scenki z życia polskich chłopów, górali, ewentualnie Cyganów. W takim charakterze utrzymana jest prezentowana w ofercie kompozycja, przedstawiająca powóz z parą chłopów, na tle rodzimego pejzażu.

Studiował w latach 1857 – 1866 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Od 1868 r. kształcił się w Akademii wiedeńskiej. W latach 1871 – 1900 mieszkał w Monachium, a po powrocie do kraju w Warszawie i w Szczawnicy. Malował realistyczne sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, obrazy o treściach historycznych, motywy z powstania styczniowego- w którym brał udział. Odznaczony medalami na wystawach, m. in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo popularny w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Anglii.